Bronson – RAW – Next Generation Shieldless Bearings

469,00 kr

Bronson Next Generation Shieldless Bearings

Bronson Speed Co. har åter skapat ett nytt kullager med spännande kvalitéer:

Frihet! – kullager utan sköldar som kan gå sönder eller lossna.
Snabba, hala med minimal friktion – Tungstensbelagda lager som underlättar rotation och minskar smutsiga beläggningar. Enkla att rengöra.
”Ljudets hastighet”! – Kullagren är designade för att låta så du hör när det går fort.
Designad kulhållare för max slagtålighet – bibehåller kulornas form och rotation vid påfrestningar i kombination med djupa spår för kulorna, minska slitage och mindre risk för trasiga lager
Fabriksfärsk kvalitet – 100% dubbelt handinspekterade, mikropolerade och utraljudstvättade 3 ggr ingan förpackning. Packade i kvävefylld förpackning som reducerar oxidation tills lagren skall användas.

8 lager/förpackning.

I lager